Regulamentul Concursului “Câte haine sunt în videoclip?“, organizat de către Brands’ War, în perioada 9 Martie 2020-13 Martie 2020.

 

Termenii și condițiile reglementează modul în care aveți dreptul să accesați și să utilizați serviciile asociate procesului de înscriere la concurs și procedurile ce țin de câștigul și intrarea în posesia premiului pus la dispoziție de către Brands’War.

 

Art. 1. ORGANIZATORUL

Organizatorul “Brands’War“ este SC. Brands Duel SRL, cu sediul în București, str. Alexandru Șerbănescu, nr 87, denumită în continuare Organizator. Concursul “Câte haine sunt în videoclip?“ se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul “Regulament”. Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții, denumiți în continuare Participant. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică Regulamentul, aducând la cunoșțința publicului acest fapt.

Art. 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A ÎNSCRIERII

Înscrierea este organizată și se desfășoară pe pagină oficială de Facebook “Brands’ War”. Durata Concursului este cuprinsă între 9 și 13 Martie 2020.

Art. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Se pot înscrie în vederea participării la Concurs numai persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul sau reședința în România și care, la data înscrierii, au împlinit vârstă de 18 ani. Se pot înscrie pe Facebook doar persoane cu adresa de email și cont de Facebook valid.  Nu pot participa la Concurs următoarele categorii de persoane:

– angajații unităților comerciale participante, angajații organizatorului precum și angajații asociaților/ administratorilor acestuia.

– angajații oricăror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Concursului.

 

 

Art. 4. MECANISMUL DE PARTICIPARE

Toți participantiii care vor respecta pașii mecanismului de participare vor întra automat în concurs și implicit în procesul de tragere la sorți a câștigătorului. Un Participant poate posta o singură dată.

1) Concursul conține o postare pe pagină de Facebook “Brands’ War” publicată pe 09 Martie 2020.

2) Cerințele concursului vor fi următoarele:

 • Participanii trebuie să dea Like paginii de Facebook “Brands’ War”, Like postării de concurs, să lase într-un comentariu câte haine are în brațe colega noastră, apoi Share postării pe pagină lor de Facebook
 • Următorul pas este să lase un comentariu la postarea de Concurs, în care să spună ,,Câte haine sunt în videoclip?”
 • Toți pașii enumerați mai sus sunt obligatorii pentru a intra în tragerea la sorți a concursului.
 • Câștigătorii vor fi anunțați pe 13 Martie, într-o postare nouă pe pagina de Facebook “Brands’ War“.
 • La sfârșit, câștigătorul va fi rugat să ne trimită o poză cu voucherul ( după ce acesta îi va fi înmânat) și cu ceea ce a ales să cumpere de valoarea acestuia din magazinul Brands’ War.

3) Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți prin RANDOM.ORG

4) Dacă câștigătorul renunță la premiul câștigat, un alt câștigător va fi desemnat, printr-o altă tragere la sorți efectuată în dată de 13 Martie 2020.

 

 

 

Premiul Concursului

1) Premiul Concursului constă în:

– Un Voucher Cadou în valoare de 300 de lei, pentru cumpărături realizate în magazinele Brands’ War, valabil până la dată de 30 Aprilie 2020. Adresa magazinelor este: Calea Bucureștilor 305, Otopeni și Bulevardul Magheru, nr. 5-7.

2) Premiul se acordă conform condițiilor descrise în Art. 4.

3) Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

4) Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiului câștigat în cadrul prezentului Concurs, respectiv nu se poate schimba premiul oferit în cadrul prezentului Concurs.

5) Câștigătorii vor trebui să se prezinte la Brands’ War Otopeni și/sau Magheru cu copia de pe buletin, până pe dată de 30 Aprilie 2020, dată la care expiră valabilitatea Voucherului Cadou.

6) Articolele achiziționate cu Voucherul Cadou, nu beneficiază de politică de retur a magazinului.

7) Voucherul Cadou nu se cumulează cu alte oferte valabile în magazin și nu este transmisibil.

Art. 5. ECHIPA DE SELECȚIE

Echipa de selecție este formată din membrii departamentului de Marketing.

Art. 6. REZULTATE SELECȚIE

Casrtigatorul concursului va fi anunțat printr-o postare pe pagină de facebook “Brands’War”, în cursului zilei de 13 Martie 2020. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice înscriere a oricărui Participant, în orice moment, dacă are suspiciuni cu privire la activitatea și expunerea publică a acestuia sub forme ce pot genera efecte negative asupra Brands’War. Din momentul primirii premiului de către câștigător, Organizatorul este eliberat de orice obligație față de Participantul câștigător.

 

Art. 7. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul respectă legislația în vigoare în acest domeniu în România și Uniunea Europeană. Prin înscrierea în concursul “Câte haine sunt în videoclip?“ înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că Organizatorul vă solicită dumneavoastră, în calitate de beneficiar, următoarele informațîi necesare pentru identificarea dumneavoastră personală și pentru înmânarea Voucherului Cadou, în valoare de 300 de lei.

 • numele și prenumele
 • copie bulletin

 

Organizatorul nu va înstrăina, închiria sau vinde informațiile de identificare personală a dumneavoastră către alți terți.

ART. 8. UTILIZAREA SERVICIULUI DE ÎNSCRIERE

Înțelegeți și sunteți de acord că NU aveți voie să postați, să încărcați, să transmiteți în mediul online, următoarele tipuri de informațîi: informații ilegale, abuzive, obscene, discriminatorii, jignitoare, conspirative sau de hărțuire; informații false despre propria dvs. identitate, incluzând, dar fără a se limita la, pseudonime sau orice alt tip de date false, greșite sau inexacte pe care le furnizați în cadrul concursului online; informații pe care nu aveți dreptul să le faceți publice, care au caracter secret sau confidențial sau asupra cărora nu dețineti drepturi de proprietate intelectuală; informații publicitare nesolicitate sau neautorizate, spam, scrisori în lanț, scheme de afaceri piramidale sau orice alt tip de solicitări.

Această interdicție se referă, fără a se limita la: spyware (programe pentru captarea datelor despre utilizatorul computerului infectat), adware (programe de transmitere de reclame), viruși informatici, phishing (mesaje de solicitare de informații confidențiale), spam (mesaje electronice nesolicitate), pop-up-uri sau link-uri către alte pagini de internet considerate riscante.- elemente falsificate de identificare cu scopul disimulării originii oricărei comunicări transmise prin websiteul www.brandswar.ro sau alte mijloace aferente acestei înscrieri online sau Organizatorului în general; conținut care nu este destinat rubricii respective (adresa de email în locul numelui, etc).

Sunteți de acord că nu aveți voie să interferați sau să întrerupeți serverele, rețeaua sau seriviciul Organizatorului aferent concursului online sau să încălcați orice reglementări, proceduri și îndrumări privind utilizarea rețelei.

 

Art. 9. ÎNCETAREA SERVICIULUI

Sunteți de acord că Organizatorul poate, în orice moment, fără notificare prealabilă, să va elimine din concurs, din cauze care pot fi, fără a se limita la:

 • încălcarea de către dvs. a prevederilor prezentului Regulament și a îndrumărilor pe care le cuprinde,
 • solicitări ale instituțiilor guvernamentale și impuneri ale legii,
 • solicitarea dvs. expresă,
 • probleme și aspecte tehnice neprevăzute,

 

Sunteți de acord că eliminarea din concurs va fi făcută la liberă alegere a Organizatorului și că Organizatorul nu poate fi făcut răspunzator față de dvs. sau orice altă terță parte pentru întreruperea accesului la înscriere.

Art. 10. INFORMAȚIA FURNIZATĂ

Înțelegeți și sunteți de acord că prin postarea de texte pe pagină de Facebook “Brands’War”  cedați către Organizator dreptul gratuit și irevocabil de a utiliza aceste materiale în decursul existenței concursului. Înțelegeți că răspunderea pentru toată informația pe care o postați în cadrul înscrierii online vă revine exclusiv dvs., iar Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător de nicio greșeală sau omisiune din aceste informații. Sunteți de acord să nu monitorizați sau copiați, și să nu permiteți altora să monitorizeze sau copieze paginile de Facebook “Brands’ War” și website-ului www.brandswar.ro și conținutul pe care acestea îl cuprind. Sunteți de acord să nu simulați aspectul sau funcționarea acestor pagini și să nu acționați pentru a perturba funcționarea sau a supraîncărca infrastructura noastră informatică, inclusiv, dar fără a se limita la, comunicări nesolicitate, încercări de a obține acces neautorizat, transmitere sau activare de viruși informatici.

 

 

Art. 11. COMUNICAREA CU ORGANIZATORUL

În cadrul înscrierii online, Organizatorul poate avea nevoie să comunice cu dvs. prin Facebook Messenger. Sunteți de acord să primiți mesaje legate de participarea dvs. la Concurs pentru a asigura buna derulare a colaborării. Organizatorul își exercită dreptul de a modifică oricare din articolele prezentului document în scopul de a asigura coerența și corectitudinea desfășurării concursului. Organizatorul va afișa orice modificare a prezentului document.

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondență cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiului oferit în cadrul acestui Concurs.

Art. 12. LIMITE DE RĂSPUNDERE

Acceptând acest regulament, sunteți de acord că Organizatorul, angajații săi, partenerii și orice alți colaboratori în derularea Concursului “Câștigă un Voucher de 300 de lei” nu sunt răspunzători pentru niciun fel de pierderi sau consecințe negative directe, indirecte, ocazionale sau excepționale rezultate în urmă:

 1. utilizării website-ului www.brandswar.ro și a paginii de Facebook “Brands’ War Otopeni” de către dvs.;
 2. accesului neautorizat sau alterării comunicării dvs. cu sau prin aceste pagini, sau Organizatorul nu garantează că serviciile aferente înscrierii online vor fi neîntrerupte și lipsite de erori. Orice material pe care îl descărcați sau obțineti în orice mod de pe website-ul www.brandswar.ro se face la liberă dvs. alegere și pe propria dvs. răspundere și pe propriul risc, dvs. fiind unicul responsabil în cazul oricărei deteriorări a computerului dvs. sau pierderii de date produse în urmă acestor descărcări.

 

Art. 13. Acest regulament reprezintă un acord între dumneavoastră și Organizatorul concursului, guvernat de legislația românească în vigoare.

 

 

 

Menu